• HOUSE IN CHANIA
 • HOUSE IN CHANIA
 • HOUSE IN CHANIA
 • HOUSE IN CHANIA
 • HOUSE IN CHANIA
 • HOUSE IN CHANIA
 • HOUSE IN CHANIA
 • HOUSE IN CHANIA
 • HOUSE IN CHANIA
 • HOUSE IN CHANIA
 • HOUSE IN CHANIA
 • HOUSE IN CHANIA
 • HOUSE IN CHANIA
 • HOUSE IN CHANIA
 • HOUSE IN CHANIA
 • HOUSE IN CHANIA
 • HOUSE IN CHANIA
 • HOUSE IN CHANIA
 • HOUSE IN CHANIA

HOUSE IN CHANIA

Έργο/Project: Μονοκατοικία / Residence Τοποθεσία/Location: Χανιά, Κρήτη / Chania, Crete Πελάτης/Client: Ιδιώτης / Private Κατάσταση/Status: Ολοκληρωμένο, 2007 / Completed, 2007