Οι Whitebox Architects είναι μια ομάδα νέων αρχιτεκτόνων που ασχολούνται με το σχεδιασμό κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, τις ανακαινίσεις, αλλά και τα μεγάλης κλίμακας έργα, καλύπτοντας όλη τη γκάμα αρχιτεκτονικών, σχεδιαστικών και κατασκευαστικών υπηρεσιών, από την αρχική ιδέα μέχρι την τελική λεπτομερή κατασκευή και το σχεδιασμό επίπλων.

Δημιουργήθηκε στην Αθήνα το 2002 από τους αρχιτέκτονες Πάνο Κοκκαλίδη και Αλίκη Τριανταφυλλίδου, ενώ το 2006 στην ομάδα προστέθηκε και η Άννα Δρέλλα.

Η προσέγγιση σε κάθε έργο είναι μοναδική. Κεντρικό ρόλο σε όλη τη διαδικασία έχουν οι άνθρωποι που θα βιώνουν το χώρο και το περιβάλλον στο οποίο θα ενταχθεί, καθώς και το εκάστοτε οικονομικό πλαίσιο, οδηγώντας κάθε φορά σε πρωτότυπες λύσεις που χαρακτηρίζονται από μια καθαρή και σύγχρονη ματιά.

Η ομάδα αντιμετωπίζει κάθε νέα πρόκληση με ενθουσιασμό για να δημιουργήσει άρτιας αισθητικής έργα και να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

 

 

Whitebox Architects is a group of young architects involved in the design of residential and commercial premises, renovations, but also large-scale projects, covering the entire range of architectural, design and manufacturing services, from the initial idea up to the final detailed construction and furniture design.

Created in Athens in 2002 by architects Panos Kokkalidis and Alice Triantafillidou, while in 2006 Anna Drella joined the group.

The approach to each project is unique. Key role throughout the process have the people who will interact with the space and the environment in which it will be implemented, as well as the economic framework, leading every time in original solutions characterized by a clean and contemporary approach.

The team faces each new challenge with enthusiasm to create highly crafted designs and to offer high quality services.