• Ω3 SEA FOOD RESTAURANT
 • Ω3 SEA FOOD RESTAURANT
 • Ω3 SEA FOOD RESTAURANT
 • Ω3 SEA FOOD RESTAURANT
 • Ω3 SEA FOOD RESTAURANT
 • Ω3 SEA FOOD RESTAURANT
 • Ω3 SEA FOOD RESTAURANT
 • Ω3 SEA FOOD RESTAURANT
 • Ω3 SEA FOOD RESTAURANT
 • Ω3 SEA FOOD RESTAURANT
 • Ω3 SEA FOOD RESTAURANT
 • Ω3 SEA FOOD RESTAURANT
 • Ω3 SEA FOOD RESTAURANT
 • Ω3 SEA FOOD RESTAURANT
 • Ω3 SEA FOOD RESTAURANT
 • Ω3 SEA FOOD RESTAURANT
 • Ω3 SEA FOOD RESTAURANT
 • Ω3 SEA FOOD RESTAURANT
 • Ω3 SEA FOOD RESTAURANT

Ω3 SEA FOOD RESTAURANT

photographed by George Fakaros

Έργο/Project: Ω3 Τοποθεσία/Location: Πασαλιμάνι, Πειραιάς / Pasalimani, Piraeus Πελάτης/Client: Ω3 Sea food restaurant Κατάσταση/Status: Ολοκληρωμένο, 2015 / Completed, 2015